Corewood

- kernen til et godt byggeri

Udover ovenstående lidt større projekter, en række diverse opgaver:

  • I to forskellige tilfælde statiske beregninger for mulig udvikling af ny type vægstolper eller byggesystem til træskelet vægge.
  • I samarbejde med Kondens Arkitekter, statiske beregninger for en lille tilbygning til privat bygherre i nærheden af Skanderborg.
  • En række mindre opgaver, med beregning af bjælker og tagkonstruktioner i forbindelse med ombygning og renovering af enfamilieshuse o.lign. F.eks. ønsker om udskiftning af tagdækning, huller i vægge, nedrivning af vægge o.tilsv. Ialt 8 af denne type opgaver i løbet af året.
  • Derudover 4 andre forskellige mindre opgaver, såsom udvidelse af betonetagedæk, påstøb på et gammelt ISO-dæk for bl.a. gulvvarme og for Jakon statiske beregninger for eftervisning af styrke af rækværk til franske døre, i forbindelse med en større byggesag “Reetablering af botilbuddet Granvej” i Bagsværd. Derudover for Adserballe & Knudsen, beregning af tagfodssikring / faldsikring, i forbindelse med byggeprojektet “Skousbo II” - 3 etagers CLT rækkehuse for Boligselskabet Sjælland.
  • Sammen med Corehome / Johnny Vittrup i Nordjylland, statiske beregninger i forbindelse med ønske om solceller på tage. I det ene tilfælde til et autoværksted og i det andet tilfælde til taget over en vaskehal ved en benzin tankstation. Opgaverne indebærer research i byggesags arkiv, for at bestemme de relevante eksisterende konstruktioner, beregning af bæreevnen af disse samt beregning / projektering af eventuelle forstærkninger el.lign, til at bære solcelle anlægget.
  • I samarbejde med CLT Denmark, CLT elementstatik for en entreprenør, der skal bygge et mindre hus, som erstatning for et nedbrændt hus. Huset bygges på Lolland.
  • Sammen med Corehome en opgave med statiske beregninger for en tilbygning. Tilbygningen skulle bygges i den ene ende af en rækkehus bebyggelse i Virum. Tilbygningen bygges i træskelet konstruktion, til vægge og tag, limtræsbjælke i kip og terrændæk udføres som let terrændæk. Fundamenter udføres som traditionelle stribefundamenter, i beton, afsluttet med lecablokke øverst. Tilbygningen har en størrelse på ca. 33 m2. Det indrettes med 2 værelser - et soveværelse og et kontor - adskilt af en ikke bærende let indvendig skillevæg. Denne væg kan således fjernes hvis man engang i fremtiden ønsker at lægge de to rum sammen til ét rum.

Ovennævnte mindre opgaver udgør lidt under halvdelen af alle Corewoods opgaver i 2022.