Corewood

- kernen til et godt byggeri

CLT sommerhus på skruefundamenter i Klitmøller.

I samarbejde med CLT Denmark, udfører Corewood for bygherre komplet ingeniørprojekt for sommerhus på skruefundamenter. Projektet indeholder komplette statiske beregninger inkl. CLT elementstatik, komplet konstruktionsprojektering med alle nødvendige tegninger til at bygge huset efter, samt CLT element 3D model, som CLT Denmark bruger til at færdiggøre CLT elementet på basis af. I myndighedsprojektet er huset tegnet som et ret lille sommerhus på 76,2 m2. Til gengæld er der lagt vægt på et relativt stort areal af udearealer, bestående af både åbne og overdækkede terrasser. Dette giver et samlet bebygget areal på 161 m2, hvoraf den overdækkede del af terrassen udgør 44 m2. Facaden ud mod terrassen består stort set udelukkende af ét stort glasparti. Bunddækket ovenpå skruefundamenterne opygges med limtræsbjælker og gulvbjælker i spærtræ imellem. Sommerhuset projekteres med fuldstændig anvendelse af træfiberisolering og åndbare konstruktioner - med et isoleringsniveau, der svarer til et helårshus.

Projektering: Primært maj - juni 2022.
Udførelse: Sensommer 2022.