Corewood

- kernen til et godt byggeri

Arkitekttegnet carport og skur.

På en adresse i Værløse, skal der bygges et nyt hus. Dette projekt udarbejdes af andre. I forlængelse heraf, ønsker bygherre at bygge en carport og skur - som en selvstændig delopgave. Udgangspunktet var, at bygge skuret og carporten så vidt muligt i trækonstruktion pga. bygherres ønske om for denne del at bygge så miljøvenligt som muligt. Skuret ønskes isoleret og let opvarmet, for et tørt og frostfrit skur til forskellig opbevaring, cykelskur m.v. Selve carporten er en åben konstruktion, hvorfor der ikke er krav om at isolere f.eks. carportens tag. Der foreligger arkitekttegninger af carporten, idét der er ønske om at skuret og carporten har et vist arkitektonisk niveau. Udgangspunktet i disse tegninger / skitser er en frit udkraget konstruktion fra skuret og ud over carporten.

Opgaven går således ud på at omsætte dette grundlag til deciderede tegninger, som carporten og skuret kan bygges efter - evt. med mindre ændringer i konceptet for at det rent konstruktionsteknisk kan lade sig gøre - samt at udføre komplette statiske beregninger for tag, vægge og fundamenter inkl. vurdering af stabilitet. Fundaments arbejderne er inkluderet i aftalen for byggeriet af selve huset, men Corewood tegner dog fundamentsplan, der passer til skuret og carportens konstruktioner. Desuden optegnes vægge, tag osv. som “produktionstegninger” for selve trækonstruktionen med skærelister.

Resultatet er et for opgaven relativt omfattende projekt, med relativt omfattende beregninger, såvel som relativt mange og detaljerede tegninger. Designmæssigt er resultatet en carport med et hjørne ved carportens åbne front, der udkrager frit 2,7 m. Skurets vægge og tag, isoleres med træfiberisolering og laves som en åndbar konstruktion og taget udføres som fladt tag med sedumtag.

Projektering: Medio maj til i starten af august 2022.
Udførelse: Antages opstart medio juni 2023, hvor selve huset antages at være færdigt.

3D illustrationer, konstruktions model