Corewood

- kernen til et godt byggeri

Lidt om hvem jeg er og hvad jeg står for

Billedet herover antyder hvad jeg især arbejder med: Nybyggeri med CLT elementer, beton elementer og træskelet konstruktioner - iblandet stålkonstruktioner efter behov. De to billeder til højre viser at jeg også kan - og meget gerne vil - tegne konstruktionerne detaljeret og i 3D.

Navnet Corewood består af to dele - “core” eller “kerne” og “wood” eller “træ”. Med dette ønsker jeg at signalere at Corewood, arbejder for at give dig et solidt og godt projekt, et godt byggeri - ligesom kernetræ er et stærkt og godt materiale. Associationen til træ antyder naturligvis at jeg ville elske at lave projekter, baseret på træ som konstruktionsmateriale. Især brænder jeg for det konstruktionsmateriale, der hedder CLT - se særskilt introduktion til dette byggemateriale - og trækonstruktioner generelt. Men jeg arbejder ikke kun med træ. Jeg arbejder også med projekter baseret på beton- og letbeton elementer, stålkonstruktioner, blokmurværk i f.eks. porebeton o.lign. - eller enhver kombination af disse materialer. Ét af målene med Corewood er at få flere til at bygge i træ, men i nogle tilfælde er det også fornuftigt eller ligefrem nødvendigt at bygge med f.eks. beton elementer. Da jeg har arbejdet rigtigt meget med præfabrikerede elementer, fortrinsvis i beton / letbeton, men også af stål og træskelet konstruktioner, er det ligetil at få et projekt lavet hos Corewood, uanset hvilket materiale projektet er baseret på. En af kernerne til et godt byggeri er jo netop at bruge materialerne, dér hvor de fungerer bedst.

Jeg er uddannet bygningsingeniør og har ca. 18 års erfaring med elementbyggeri, primært med beton elementer, diverse træelementer og desuden diverse stål konstruktioner og bygningskonstruktioner generelt. Jeg har erfaring både fra traditionelle danske rådgivende ingeniørfirmaer, såvel som fra entreprenør / elementfabrik siden - også internationalt. Jeg er en lidt usædvanlig ingeniør efter danske forhold. Jeg har interesseret mig for CLT elementer i over 20 år, har lige så længe interesseret mig meget for miljøvenligt og indeklimavenligt byggeri, interesserer mig for isoleringsmaterialer og diverse byggematerialer generelt. Desuden interesserer jeg mig for udvikling af byggematerialer, nye måder at lave elementer på, udvikling af eksisterende elementtyper, nye måder at bruge træ på, brug af andre træsorter, som f.eks. bambus osv.

Jeg interesserer mig også en del for at bruge ler i byggeriet, f.eks. at pudse vægge med ler, bygge indvendige vægge op at ubrændte lersten og f.eks. at kombinere CLT elementer med ler. Ler er nemlig også et meget sundt og miljøvenligt byggemateriale, der ligesom træ bidrager til et godt indeklima, med gode varme- og fugtbuffer egenskaber. Og med produkter fra f.eks. Claytec, kan ler faktisk være et meget moderne byggemateriale.

Jeg kan rigtigt godt lide at tegne og kan selv tegne komplette bygningsprojekter i alle materialer, både designmæssigt såvel som konstruktionsmæssigt. Dette er i sig selv usædvanligt for en ingeniør, men det kan have sine fordele, fordi projektet så kommer til at hænge bedre sammen. Dvs. i forhold til projektets design, elementteknisk design hhv. element- og konstruktionstekniske beregninger, såvel som konstruktionsteknisk design, så vil disse ting hænge bedre sammen, frem for at det er en række forskellige personer, der laver en afgrænset del af opgaven. Jeg kan således lave komplette projekter - i næsten hvilke som helst materialer og af næsten enhver type og størrelse - såvel som mere afgrænsede dele af projekteringen. Dvs. jeg kan arbejde som:

  • Konstruktioningeniør - designe og beregne konstruktioner.
  • Arkitekt - designe og tegne huse, bygninger m.v.
  • Tegner - både konstruktionstekniske tegninger, såsom arkitekttegninger.
  • Bygherrerådgiver.
  • Entreprenør.
  • Elementproducent, elementudvikler og element projekterende.

Min store interesse for træ som byggemateriale, afspejler sig også i min interesse for naturen. Dels i forhold til miljøvenlighed og bæredygtighed generelt - såsom f.eks. el-biler o.lign. Men dels også ved at jeg godt kan lide at være ude i naturen. Der er ikke meget der slår en gåtur i skoven. Og det er jo netop fra skovene at byggematerialet træ kommer, samtidigt med at skovene optager CO2 fra atmosfæren. Da jeg i mange år har interesseret mig for bueskydning, kombinerer jeg dette med deltagelse i såkaldte 3D stævner - der netop foregår ude i naturen og typisk i skovområder. Bueskydning kræver evne til koncentration, fordybelse og tålmodighed. Egenskaber, der er gode at have - også når man arbejder som bygningsingeniør.