Corewood

- kernen til et godt byggeri

Kort introduktion til “Corewood referencer”.

Som det ses under “CV og referencer” og som man kan fornemme på siden “Om mig og firmaet”, har jeg arbejdet med lidt af hvert. Fra små projekter til projekter med op i mod 100 lejligheder, fra projekter på én etage til 5-6 etager. I mange år har jeg interesseret mig for træbyggeri og ikke mindst CLT elementer og har haft lyst til at arbejde med det - uden at de jobs jeg har haft gav mig mulighed for at arbejde med det som primær beskæftigelse. I løbet af efterår 2018 begyndte jeg således at overveje at starte for mig selv - og det blev så til “Corewood”, der åbnede dørene d. 1. januar 2019.

Siden da har jeg - også - arbejdet med lidt af hvert. Det er tydeligt at mit fokus har været og er primært at arbejde med byggeri i træ - hvilket var formålet med at starte “Corewood”. Men jeg har også arbejdet med projekter og opgaver, der ikke er træbyggeri. Dette er således også et tegn på min alsidighed. Herunder beskriver jeg i udvalg nogle af de projekter, jeg har haft siden jeg startede “Corewood”.

2019.

En række mindre opgaver for tømrerfirmaer og privatpersoner, i forbindelse med ombygning, tilbygning o.lign. Lige fra at opgaven kun går på at der skal beregnes en bjælke, der skal indbygges, til lidt større ombygninger / tilbygninger. Der kan nævnes:

 • Bjarkesgade 15, 6700 Esbjerg, indbygning af bjælke, der erstatter væg. For Enoch Tømrer & Snedker ApS, Esbjerg.
 • Privat kunde i Norge, pris estimat for større dobbelthus projekt, baseret på at bygge det i CLT elementer.
 • Privat kunde, bolig i Søborg, statiske beregninger for eftervisning af tidligere udført om- og tilbygning iht. mangler i byggesagen.
 • Holger Drachmannns Allé 5, 6700 Esbjerg, statiske beregninger for stålaltaner. For Enoch Tømrer & Snedker ApS.
 • Højvangs Alle 22, 6700 Esbjerg, notat vedr. konstruktionsklasse for myndighedsprojekt, samt statiske beregninger for renovering, ombygning og tilbygning. For Enoch Tømrer & Snedker ApS og Paarup Arkitekter.
 • Søndergade 14 og 18, 6000 Kolding, notat vedr. konstruktions- og brandklasse for myndighedsprojekt. For Enoch Tømrer & Snedker ApS og Paarup Arkitekter.
 • Østergade 61, 6700 Esbjerg, renovering og ombygning. Statiske beregninger for udvekslingsbjælke med henblik på at lægge kviste sammen til en stor kvist. For tømrer Lars Lykke Holding ApS, Esbjerg.
 • Privat kunde, København. Statiske beregninger for træskelet konstruktion til en til lille tilbygning på ca. 35 m2.
 • Solsikkevej 5, 6705 Esbjerg Ø, renovering af mindre 1-plans villa. Statiske beregninger for bjælker over vinduer. For Enoch Tømrer & Snedker ApS.
 • Torvegade 147, 6700 Esbjerg, renovering. Statiske beregninger for dæk over kælder. For Enoch Tømrer & Snedker ApS.
 • Skolevænget 13, Tarp, 6715 Esbjerg, renovering. Statiske beregninger for dæk over kælder. For Enoch Tømrer & Snedker ApS.
 • CLT Denmark, besvarelse af tekniske spørgsmål fra forskellige sider.
 • I alt 13 opgaver for Give Elementfabrik. Dvs. elementstatik for beton væg elementer til forskelligartede byggerier.

Derudover vil jeg herunder vise en række større projekter / opgaver, hvor jeg i de fleste tilfælde har lavet både statiske beregninger såvel som projektering af konstruktioner, CLT elementer, tegninger osv.

Referencer

19-1) Værkstedsbygning
Læs mere

Bygherre ønskede at bygge et værksted bag ved sit hus. Ønsket var at projektet skulle laves sådan at han selv kunne bygge det og sådan at vægge og tag blev isoleret med træfiberisolering og med vindspærre med træfiberplader. På denne måde ønskede bygherre at lave en konstruktion som er diffusionsåben og åndbar. Bygningen er på ca. 60 m2 og indeholder blot ét stort rum. Pga. kraftigt skrånende terræn, skulle den nederste del af væggene laves med fundablokke, udstøbt med beton, således at halvdelen af huset er gravet ned i skrænten. Ovenpå dette hjemmefabrikerede træskelet vægge og spær. Corewood udførte statiske beregninger, samt konstruktions- og byggetegninger, deriblandt tegninger af de enkelte trævægge og spær med skærelister for alle træstykkerne. Se billeder fra byggeriet, samt en lille video om projektet: Se video.

Projektering: Februar 2019.

Udførelse: I løbet af 2019.


19-2) Ombygningsprojekt i Holbæk
Læs mere

I forlængelse af rækkehus projekt i Holbæk (se under tidligere referencer), var der på samme grund og med samme bygherre et større ombygningsprojekt. Den eksisterende bygning er en kollegiebygning tidligere tilknyttet Holbæk sygehus, der brugte bygningen til elevboliger. Den oprindelige bygning består af kælder, stueetage, 1., 2. og 3. sal, samt et uudnyttet loftsrum
under et saddeltag. Bygningen indeholdt 84 elevboliger og 4 lejligheder. Formålet med ombygningen er at indrette bygningen med 65-70 lejligheder, der er større end de oprindelige elevboliger. Dvs. lejligheder efter nutidens standard. De nye lejligheder varierer i størrelse fra ca. 50 m2 til ca. 75 m2 og laves som 2-, 3- og 4-værelses lejligheder, dvs. med fra 1 til 3 soverum. Den nuværende tagetage tænkes bygget om til også at indeholde lejligheder. Corewoods projektering bestod i myndighedsprojekt, samt statiske beregninger og tegninger for ombygningen, bl.a. plantegninger af de nye lejligheder, 3D illustrationer af bebyggelsen m.v. Dvs. i vid udstrækning både “arkitekt tegninger”, såvel som ingeniør projekt. Se illustrationer fra projektet.

Projektering: I perioden marts til okober 2019.

Udførelse: Udførelse ikke opstartet.


19-3) Villa i Holte
Læs mere

Projektet bestod i statiske beregninger og konstruktions- og byggetegninger for privat villa på ca. 270 m2 plus kælder under noget af huset. Huset er tegnet i moderne arkitektur med fladt tag, store udhæng og store vinduespartier. Huset fremstår i det store og hele som et 1-plans hus, men hvor kælderen dog er delvist over terræn. Bygherre ønskede at bygge huset i in-situ støbt beton og det blev derfor projekteret på basis af ISO Byg byggesystemet. Dæk over kælder ligeledes støbt in-situ, baseret på Hody dæk armerings- og forskallings plader. Se billeder fra byggeriet, samt en lille video om projektet: Se video.

Projektering: Februar - juli 2019.

Udførelse: I løbet af 2019-2020, byggestart ca. juni 2019.


19-4) Villa i CLT, i Fruering ved Skanderborg
Læs mere

Bygherre havde helt fra starten af et ønske om at bygge miljø- og indeklimavenligt og derfor også at bygge med miljøvenlige materialer. Bygherre var derfor helt fra starten af interesseret i at bygge huset med CLT elementer. Corewoods opgave blev at lave myndighedsprojekt og derefter hovedprojekt med komplette statiske beregninger inkl. elementstatik for CLT elementerne, samt konstruktionstegninger og montage tegninger for CLT element projektet. Derudover hjalp Corewood bygherre med indhentning af tilbud på CLT elementerne, montagen af dem, samt i øvrigt tilbud på at bygge huset færdigt, på basis af CLT råhuset. Bygherre ønskede i dette tilfælde ikke-synlige CLT overflader, hvorfor CLT elementerne indvendigt blev beklædt med fibergips, spartlet og malet. Udvendigt blev ydervægge og tag isoleret med træfiberisolering, indblæst som granulat i kuldebrofri konstruktion. På denne måde opnås åndbare og diffusionsåbne ydervægs konstruktioner. CLT elementerne blev monteret på ca. 1 dag og alle elementerne til huset, kom på én lastbil.

Arkitekt, Kroghede Arkitektur.

Opbygning og isolering af facade og tagkonstruktion, ved OV Consult.

CLT elementer fra KLH, via CLT Denmark.

Montage af CLT elementer, ved Byggefirmaet Ove Jensen.

Se billeder fra byggeriet, samt en lille video om projektet: Se video.

Projektering: I perioden maj - september 2019.

Udførelse: I løbet af 2019-2020, byggestart fundamenter i starten af oktober 2019. Montage af CLT elementer 30. oktober 2019.


19-5) Villa i CLT, i Nyborg
Læs mere

For Einrum Architects, udførte Corewood ingeniør myndighedsprojekt for privat villa i Nyborg. Projektet bestod således i at udarbejde dokumenterne “Bind A1, projektgrundlag” og “Bind B1, statisk projekteringsrapport”, for myndighedsprojektet, samt statiske beregninger for myndighedsprojektet. Derudover udførte Corewood overslags beregninger for dimensionerne på CLT elementerne.


19-6) Copenhagen Destillery
Læs mere

Copenhagen Destillery ønskede at indrette et møde- og eventlokale i en eksisterende industri hal - og ønskede at bygge bl.a. et indskudt dæk med CLT elementer, dertil trappe / tribune / siddepladser også i CLT. Einrum Architects stod for selve projektet inkl. projektering af CLT projektet. Corewood udførte statiske beregninger og elementstatik for CLT elementerne.

Projektering: Primært i oktober 2019.

Status: Færdig bygget og taget i brug.


19-7) Villa i CLT i Kolding
Læs mere

Fra starten var byggeriet tænkt som let byggeri og bygherre fandt det fra starten af interessant med muligheden for at bygge huset med CLT elementer. Corewood fik således opgaven med at projektere huset, på basis af at bygge det med CLT elementer. Huset består af en stueetage på ca. 223 m2, samt en kælder under noget af huset på 126 m2. Arkitekten (Reinholdt // Rud) havde tegnet et meget flot hus, med udsigt udover Kolding Fjord. Huset er karakteriseret med store vinduespartier og store tynde tagudhæng - bl.a. et frit udkraget tag op til 4,4 m ud over terrasse. Sådan arkitektur er perfekt og nemt at lave med CLT elementer - og næsten umuligt med andre byggesystemer. Opgaven bestod i dokumenter til myndighedsprojekt, med projektgrundlag o.lign. Derudover at tegne huset op, på basis af CLT elementer, udarbejde konstruktions- og byggetegninger, udarbejde CLT projekt, med 3D model af elementerne, tegninger af elementerne m.v. Komplette statiske beregninger inkl. bl.a. statik for betonkonstruktioner i kælder, elementstatik for CLT elementer, skema over alle CLT elementerne med størrelse og vægt for indhentning af tilbud på disse, samt at hjælpe bygherre med at indhente tilbud på primært CLT elementerne. Kælder støbt på stedet i beton. Stueetage bliver sandsynligvis med nogle overflader med synligt CLT. CLT elementer leveres fra Cross Timber Systems / Skonto Group i Letland.

Montage af CLT elementer, ved Einrum Architects / Steffan Iwersen.

Se billeder fra byggeriet, samt videoer om projektet: Se kort video fra projekteringen, samt en længere video, der også viser byggeriet af huset og montagen af CLT elementerne.

Projektering: Primært i perioden august til december 2019.

Udførelse: Opstart med fundamenter til kælder i starten af januar 2020. Montage af CLT elementer, medio april 2020.


19-8) Tilbygning i CLT, i Roskilde
Læs mere

Oplægget fra bygherre var: “Skal opføres som træbyg på Fremtidens skruefundament bygget med bæredygtige matarialer, åndbar og diffusionsåben konstruktion o.l.”. Plus at der var et ønske om synlige trævægge / lofter på 1. salen, der er indrettet som en slags lounge / stue, med store vinduespartier. Corewoods oplæg var at det ville være perfekt at bygge tilbygningen med CLT elementer og isolere med træfiberisolering. Projektet blev projekteret som sådan og med synlige CLT overflader overalt - inkl. en trappe mellem stueetage og 1. sal - også i CLT, såvel som gulv og underside tag på 1. sal i CLT overflade. Corewood beregnede til at begynde med et estimat på hvad tilbygningen ca, ville koste at bygge. Derudover optegning af hus med planløsninger, snit osv. på basis af arkitektens skitseprojekt. Samt komplette statiske beregninger, inkl. elementstatik for CLT elementer, konstruktions- og byggetegninger, CLT element tegninger i 3D og 2D, indhentning af tilbud på CLT elementer, microcement gulve til stueetage, vinduer (Ventilationsvinduet), træfiberisolering m.v.

Projektering: I perioden november 2019 til marts 2020, primært december og januar.

Udførelse: Skruefundamenter monteret 10. marts 2020, det øvrige hus p.t. ukendt.


2020.

Allerede på nuværende tidspunkt et par småopgaver:

 • Privat kunde, bolig i Herlev, statiske beregninger for nedrivning af et par indvendige vægge.
 • Privat kunde, bolig i Charlottenlund, statiske beregninger for delvis nedrivning af indvendig væg, samt større dørhul i en anden væg.

Og derudover nogle lidt større projekter: