Corewood

- kernen til et godt byggeri

Udover ovenstående lidt større projekter, også en række diverse opgaver:

 • Privat kunde, bolig i Herlev, statiske beregninger for nedrivning af et par indvendige vægge.
 • Privat kunde, bolig i Charlottenlund, statiske beregninger for delvis nedrivning af indvendig væg, samt større dørhul i en anden væg.
 • Privat kunde, rådgivning i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse for et lille træhus.
 • Rådgivning i forbindelse med skitseprojekt for rækkehus byggeri, baseret på modul byggeri, bygget i træskelet konstruktion. Konceptstudie omkring at lave det i CLT elementer.
 • Grønningen 30, 6700 Esbjerg, renovering og ombygning. Statiske beregninger for påstøb af betongulv på eksisterende betondæk lavet af ISO Dæk elementer. For tømrer Lars Lykke Holding ApS, Esbjerg.
 • Copenhagen Distillery. I forlængelse af opgave med indskudt CLT dæk, beregninger for opbygning af altaner i stålkonstruktion.
 • Ålykken 45, 6710 Esbjerg V. Statiske beregninger for vægge i træskelet til tilbygning på 41 m2.
 • 4 forskellige elementstatik opgaver for Give Elementfabrik (beton elementer).
 • Kollensøvej 26, 3550 Slangerup, statiske beregninger for et mindre sommerhus på ca. 80 m2. Projekt ved Einrum Architects, bygges med CLT elementer. Komplette statiske beregninger inkl. fundamenter, stabilitet og CLT elementstatik.
 • Nygårdsvej 4 st, 6700 Esbjerg, ældre ejendom fra 1913 i 2½ etager, med kælder. Bygherre ønskede at fjerne et par vægge på stueetage og opgaven var således at lokalisere i hvor stort omfang disse vægge bærer noget og at beregne eventuelle forstærkninger, bjælker o.lign.
 • Kvarmløsevej 7, 4340 Tølløse. Hovedprojekt med statiske beregninger og tegninger, for ombygning af mindre landsbybutik til en 1-plans bolig, inkl. optegning af indretning m.v., baseret på kundens ønsker.
 • For Briiso, en lille opgave med beregninger af fugtforhold for ventileret facadesystem med Briiso facadesystem. Facadesystemet består af PIR isolering, med spor til indmuring af teglskaller og er normalt u-ventileret. Men i visse tilfælde kan det være relevant at udføre facadeløsningen som ventileret facade, bl.a. til træskelet konstruktioner. Opgaven gik på at udføre den ventilerede del, direkte i Briiso’s PIR facade isolering. Formålet med opgaven var således at beregne om de ønskede ventilationsspor, har den tilsigtede virkning, om der er risiko for fugtophobning i konstruktionen og samtidigt beregne konstruktionens U-værdi. Udover den konstruktion, som Briiso's kunde har forespurgt på, udføres beregninger på nogle få andre konstruktioner, for at se om der er forskel på, f.eks. hvilken type isolering man bruger. Bl.a. træfiber isolering i stedet for mineraluld og konstruktioner baseret på CLT elementer.