Corewood

- kernen til et godt byggeri

Hus i CLT elementer, Kolding.

En tidligere parklignende have bagved et lægehus i Bjert syd for Kolding er udstykket til 3 grunde. Bygherre ønsker på den ene af grundene at bygge et relativt lille hus på 130 m2, baseret på principper om at huset skal bygges så meget som muligt af naturlige og miljøvenlige materialer. Huset tænkes bygget i CLT elementer, på et bunddæk i CLT hævet over jorden på skruefundamenter. Udstykningen indeholder noget historie, da der i forbindelse med arkæologiske undersøgelser ved Museum Sønderjylland, findes rester af beboelser fra vikingetiden. Deriblandt et 40 m langt vikinge langhus. Den umiddelbare tanke var derfor at det nye hus, skulle været simpelt længehus - en moderne version af datidens vikingehuse.

Projektering: Primært fra juni 2020 og fremefter. Arkitekt: Reinholdt // Rud, ved Thomas Rud.

Udførelse: P.t. ukendt.

Billeder fra byggegrund og fra arkæologisk undersøgelse