Corewood

- kernen til et godt byggeri

Isolering

Den type isolering, der efter min mening passer bedst til CLT elementer, er uden for al tvivl træfiber isolering. Med træfiber isolering fås en diffusionsåben og åndbar konstruktion. Kort sagt kan man sige at træfiber isoleringen har de samme egenskaber som CLT elementerne. Træfiber isolering er et helt naturligt materiale, hvilket er godt både for arbejdsmiljøet for dem, der arbejder med isoleringen, såvel som godt for indeklimaet. Træfiber isolering kan fås med λ-værdier, der er konkurrencedygtige med de fleste andre isoleringsmaterialer som stenuld og glasuld - helt ned til 0,036 W/mK. Træfiber isoleringen kan fås både som batts og som granulat, der blæses ind i konstruktionen. Der er også den mulighed at bruge hårde eller halvhårde træfiber isoleringsplader, der er egnet for pudsede facader. Derved fås den simpleste ydervægs konstruktion: CLT, træfiber isolering og puds. Enklere kan det ikke gøres. Selvom denne type træfiber isolering er dyrere end den bløde isolering og isolerer lidt dårligere, kan den simple konstruktion opveje dette, bl.a. med hensyn til total økonomien.

Af væsentligste producenter vil jeg nævne Steico, Thermocell og Woodfiber. De to sidstnævnte er danske producenter. Derudover findes en række andre producenter, bl.a. Hunton, samt andre udenlandske mindre kendte fabrikater.

Jeg mener således at dette er den bedste form for isolering, der findes. Se også denne video. Nu viser han granulat isolering til indblæsning, men materialet er det samme om man bruger batts eller granulat. Selvom man kan sige der (også) er visse fordele ved at indblæse det i en så kuldebrofri konstruktion som muligt (gitterstolper, evt. krydslægter i stedet for massive stolper eller lægter eller anden konstruktion). Men nogle af fordelene ved træfiber isolering er:

  • Væsentligt højere varmekapacitet. Dvs. holder bedre på varmen, god varmebuffer så temperaturudsving er små. Dette gør også at træfiber isolering faktisk isolerer bedre end λ-værdien fortæller.
  • Meget mere lufttæt end almindelig isolering som det kan "blæse igennem".
  • Meget modstandsdygtigt overfor brand og er også meget godt brandisolerende. (Man kan brænde den ene side i lang tid og bagefter holde hånden på bagsiden, som så blot er lun - selv med en klump på kun 5 cm's tykkelse.
  • Den absolut mest miljø- og CO2 venlige isolering. Nærmest alt andet isolering bruger meget mere energi på fremstilling, er ikke fremstillet af fornybare materialer osv.
  • Giver et supergodt indeklima.
  • Passer pga. sine kvaliteter suverænt sammen med CLT elementer, der har lignende kvaliteter.
  • Med indblæst træuld pakker isoleringen sig helt tæt omkring ujævnheder, installationer eller hvad der nu evt. måtte være i isoleringslaget.
  • Læs også Hunton's lille håndbog, der også forklarer en del af disse ting.

Der kan sikkert fortælles flere gode ting ved træfiberisolering - men summa summarum er at træfiberisolering er den absolut bedste isolering - det er verdens bedste isolering!

PIR isolering.
I nogle tilfælde kan det - også til CLT huse, være relevant og interessant at bruge PIR isolering. De store fordele ved PIR isoleringen er den lave λ-klasse på omkring 22 (kan med Kingspan isolering fås ned til λ-klasse 18), samt den lave egenvægt. At materialet isolerer så godt giver mulighed for f.eks. tynde ydervægs konstruktioner eller/og tynde tagkonstruktioner. Dette kan være relevant af arkitektoniske hensyn, for at overholde regler om hvor høj bygningen må være, eller for at få flere m2 indvendigt i huset.

Således vil 200 mm PIR isolering i ydervægge være tilstrækkeligt til at opnå en U-værdi på ca. 0,10 W/m2K. Med 300 mm træfiber isolering fås en U-værdi på mellem 0,10 og 0,11 W/m2K. Og tilsvarende er 300 mm PIR isolering på taget, nok til at opnå en U-værdi på 0,07 W/m2K. Tilsvarende skal der i en tagkonstruktion anvendes ca. 500 mm træfiber isolering for at opnå samme U-værdi. En anden fordel ved PIR isoleringen er den lave egenvægt på omkring 32 kg/m3, hvor træfiber isoleringen beregningsmæssigt regnes til 60 kg/m3. I eksemplet med 300 mm PIR vs. 500 mm træfiber giver det en fladevægt på 9,6 kg/m2 vs. 30 kg/m2. Dvs. at løsningen med PIR isolering vejer 3 gange mindre end løsningen med træfiber isolering. Dette kan have en fordel i forbindelse med dimensionering af CLT tag elementer, ikke mindst til flade tage.

Med PIR isolering fås ikke en diffusionsåben og åndbar konstruktion. Men CLT elementerne vil stadig have deres gode egenskaber ind mod indeklimaet. Hvis enten taget eller ydervæggene laves som en diffusionsåben og åndbar konstruktion, kan man sige at huset som helhed også diffusionsåbent / åndbart. Dvs. at man f.eks. kan vælge at bruge PIR isolering på taget og træfiber isolering i ydervæggene. Dette kan f.eks. være relevant, hvis der er tale om fladt tag, hvor det evt. kan være mere enkelt at opbygge fald med kileskåret isolering.
Corewood anbefaler IKO Enertherm PIR isolering. Denne er typisk billigere end f.eks. Kingspan, isolerer næsten lige så godt og er bedre at arbejde med end Kingspan. Sidstnævnte skyldes at konsistensen af enertherm isoleringen minder om hård memoryfoam, mens Kingspan isoleringen er meget hård og sprød. Udover til vægge og tag, kan det i nogle tilfælde være en fordel at bruge PIR isolering til f.eks. sokkel isolering el.lign. hvor man ønsker en så lille kuldebro / linietab som muligt.

I visse tilfælde, kan det være interessant at bruge celleglas isolering. Det kan være celleglas pladeisolering, men noget der er interessant er celleglas granulat som Durapor. Dette kan være interessant i forbindelse med fundering, som isolerende og drænerende materiale under terrændæk og måske ikke mindst i forbindelse med lastkompenseret fundering. Celleglas er også et relativt miljøvenligt materiale, da det er et genbrugsmateriale, idét det produceres af genbrugsglas. Således producerer “Dansk Celleglas” produkter, der består af 100% affaldsglas. Durapor består således af 100% upcyklede materialer og CO2 emissionen fra produktionen er kun 33% i forhold til sammenlignelige materialer, mens energiforbruget er mindre end 50% mindre.