Corewood

- kernen til et godt byggeri

Diverse

Ventilationsvinduet.
Husene der bygges af CLT elementer er meget lufttætte og vil generelt ikke have problemer med at overholde bygningsreglementets tæthedskrav. De tætte konstruktioner stiller således krav til god ventilation. Til CLT huse er der en ventilations løsning, der passer perfekt: Ventilationsvinduet, med deres Living Better system. I korte træk består systemet i at et passende udvalg af vinduerne er ventilationsvinduer, hvorigennem der trækkes forvarmet frisk luft ind i boligen. Til udsugning er der en udsugningsvarmepumpe, der udnytter den varme luft fra huset og suger ud fra badeværelser, køkken o.lign. Varmepumpen producerer således varmt vand til opvarmning og til varmt brugsvand.

Hvis man anvender et almindeligt ventilationsanlæg, vil man skulle have ventilationsrør rundt i huset til både udsugning og til frisk luft til de enkelte rum. Med Ventilationsvinduet og Living Better reduceres rørføringer til det minimale. Dette er en stor fordel i forhold til CLT konstruktioner, der typisk ikke indbyder til, at der skal føres ventilationsrør rundt indvendigt i nedhængte lofter, indkasninger, synligt el.lign., særligt hvis der ønskes pæne synlige CLT overflader. Ventilationsrørene føres derfor typisk udenpå CLT konstruktionen - primært i tagkonstruktionen - i isoleringslaget.

[Link til Ventilationsvinduets hjemmeside]

Hydraloop.
Dette er et system til at genbruge vand internt i huset. Derved sparer man på vandforbruget, idét man genbruger op til 85% af vandet. Med systemet kan man spare op til ca. 45% af en husstands vandforbrug - noget som er meget vigtigt for at spare på den mere og mere sparsomme ressource: Rent vand. Hydraloop systemet passer derfor supergodt ind i et CLT hus, ud fra en tanke om at bygge så bæredygtigt og miljøvenligt som muligt.

[Link til Hydraloop’s hjemmeside]

Ler.
Ler er et materiale, der passer eminent sammen med CLT. Ler har mange af de samme gode egenskaber som CLT som fugt- og varmebuffer o.lign. Lermaterialet kan enten bruges som ler puds, til terrazzo ler gulve eller ved at bruge lermursten til at bygge enkelte indvendige vægge med. Eller for ikke at miste effektiviteten med CLT elementer, kan ler materialerne bruges i felter i CLT væg elementerne. Felterne kan skæres ud i fabrikkens produktion af CLT elementerne, f.eks. som “vindueshuller” - der så efterfølgende kan fyldes ud med f.eks. ler mursten og / eller puds. Dette kan samtidigt give en flot effekt idét leren kan fås i forskellige farver - og samtidigt kan det være med til at forbedre indeklimaet yderligere.

[Link til Claytec’s hjemmeside].

CLT døre og skydedøre.
Det er muligt at udstyre sit CLT hus, med f.eks. indvendige døre i CLT. Der er et firma i Slovakiet, der kan lave sådanne CLT døre og også skydedøre. Dørene laves med skjulte hængsler og koster iflg. firmaet i Slovakiet ca. 6.500 kr/stk. plus fragt.