Corewood

- kernen til et godt byggeri

Villa i CLT i Kolding.

Fra starten var byggeriet tænkt som let byggeri og bygherre fandt det fra starten af interessant med muligheden for at bygge huset med CLT elementer. Corewood fik således opgaven med at projektere huset, på basis af at bygge det med CLT elementer. Huset består af en stueetage på ca. 223 m2, samt en kælder under noget af huset på 126 m2. Arkitekten (Reinholdt // Rud) havde tegnet et meget flot hus, med udsigt udover Kolding Fjord. Huset er karakteriseret med store vinduespartier og store tynde tagudhæng - bl.a. et frit udkraget tag op til 4,4 m ud over terrasse. Sådan arkitektur er perfekt og nemt at lave med CLT elementer - og næsten umuligt med andre byggesystemer. Opgaven bestod i dokumenter til myndighedsprojekt, med projektgrundlag o.lign. Derudover at tegne huset op, på basis af CLT elementer, udarbejde konstruktions- og byggetegninger, udarbejde CLT projekt, med 3D model af elementerne, tegninger af elementerne m.v. Komplette statiske beregninger inkl. bl.a. statik for betonkonstruktioner i kælder, elementstatik for CLT elementer, skema over alle CLT elementerne med størrelse og vægt for indhentning af tilbud på disse, samt at hjælpe bygherre med at indhente tilbud på primært CLT elementerne. Kælder støbt på stedet i beton. Stueetage bliver sandsynligvis med nogle overflader med synligt CLT. CLT elementer leveres fra Cross Timber Systems / Skonto Group i Letland.

Montage af CLT elementer, ved Einrum Architects / Steffan Iwersen. Arkitekt: Reinholdt // Rud, ved Thomas Rud.

Se billeder fra byggeriet, samt videoer om projektet: Se kort video fra projekteringen, samt en længere video, der også viser byggeriet af huset og montagen af CLT elementerne.

Projektering: Primært i perioden august til december 2019.

Udførelse: Opstart med fundamenter til kælder i starten af januar 2020. Montage af CLT elementer, medio april 2020.