Corewood

- kernen til et godt byggeri

Ombygningsprojekt i Holbæk.

I forlængelse af rækkehus projekt i Holbæk (se under tidligere referencer), var der på samme grund og med samme bygherre et større ombygningsprojekt. Den eksisterende bygning er en kollegiebygning tidligere tilknyttet Holbæk sygehus, der brugte bygningen til elevboliger. Den oprindelige bygning består af kælder, stueetage, 1., 2. og 3. sal, samt et uudnyttet loftsrum
under et saddeltag. Bygningen indeholdt 84 elevboliger og 4 lejligheder. Formålet med ombygningen er at indrette bygningen med 65-70 lejligheder, der er større end de oprindelige elevboliger. Dvs. lejligheder efter nutidens standard. De nye lejligheder varierer i størrelse fra ca. 50 m2 til ca. 75 m2 og laves som 2-, 3- og 4-værelses lejligheder, dvs. med fra 1 til 3 soverum. Den nuværende tagetage tænkes bygget om til også at indeholde lejligheder. Corewoods projektering bestod i myndighedsprojekt, samt statiske beregninger og tegninger for ombygningen, bl.a. plantegninger af de nye lejligheder, 3D illustrationer af bebyggelsen m.v. Dvs. i vid udstrækning både “arkitekt tegninger”, såvel som ingeniør projekt. Se illustrationer fra projektet.

Projektering: I perioden marts til okober 2019.

Udførelse: Udførelse ikke opstartet.

3D visualisering af projekt ved Corewood